O nás

Kostel sv. Petra a Pavla v Holýšově je součástí Římsko-katolické farnosti ve Staňkově a to od 15. prosince LP 2013
Administrátorem farnosti Staňkov je P.Wojciech Pelowski. V

pohled na rozsvícený kostel od radnice Administrátorem spojené duchovní správy v Holýšově a ve STaňkově je: P.Wojciech Pelowski ze Staňkova a předchozí administrátor holýšovské farnosti P.Hubert Hain zůstává v Holýšově a byl ustanoven do spojené duchovní správy

V našem kostele jsou pravidelné bohoslužby každou neděli a v pátek a také během vánočních a velikonočních svátků;

Během roku se snažíme, buď sami nebo ve spolupráci s MKS v Holýšově, pořádat kulturní akce – ať už jde o různé koncerty, noci kostelů, o zdobení vánočníhostromečku dětmi, …;

Po vymalování, opravě a úpravě interiéru kostela v r. 2011, kdy byl kostel také opatřen novou křížovou cestou, zde začala fungovat farní rada, která sev prosinci2013 změnila v pastorační a to vzhledem k zániku samostatné holýšovské farnosti;

pohled k oltáři z větší dálky V roce 2012 byly, díky přispění občanů města, také po dlouhé době opraveny památkově chráněné varhany v našem kostele;

Snažíme se o zmírnění averze nevěřících vůči katolické církvi

našími varhanicemi jsou Mgr. Iva Zahořová ze Staňkova – učitelka ZUŠ STAŇKOV;
Dáša Pluhařová z Blížejov
Členové pastorační rady jsou:
P. Wojciech Pelowski – administrátor spojené duch. Správy v Holýšově a ve Staňkově
P. Hubert Hain –ustanovený do spoj. Duch. správy
Ing. Jaroslav Kubica – ved. Stav. Úřadu v Holešově
Rozálie Bauerová – st. Důchodce
Anna Klesová – učitelka ZDŠ Holýšov
Hana Kristková – hlavní účetní Plzeň;

Je dobré poděkovat všem, kteří se na práci při našem kostele podílejí a to nejen těm, kteří chodí do kostela, ale hlavně těm, kteří do něj nechodí a přesto nebo možná právě proto nám pomáhají a jsou tak příkladem dobré spolupráce věřících a nevěřících pro ostatní.

Za pastorační radu při kostele sv. Petra a Pavla v Holýšově Honza Jung